مناهج

مناهج
«نگرش ها و دغدغه های حوزه و روحانیت»

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «خروجی حوزه» ثبت شده است

 علی مهدوی

قوت #شورای_هشتم موجب توفیقات ذو ابعاد حوزه علمیه است و ضعف آن موجب نکس و رکود حوزه و روحانیت! از این‌رو از جامعه محترم مدرسین خالصانه مطالبه داریم، قوی‌ترین گزینه‌ها در عرصه سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی را برای حوزه علمیه انتخاب کنند.

 افرادی که کمترین میزان دخالت در امور اجرایی را داشته باشند و بیشترین دغدغه در سندنویسی و تدوین راهبرد و راهبری حوزه‌های علمیه. تنها در اینصورت است که حوزه علمیه آینده‌ای درخشان دارد و نشانه‌های طلوع آفتاب پیشرفت و تحول، هویدا خواهد شد.

  • نعمتی